Castellà Català Anglès
93 321 57 66
Visitans en Facebook
Todos los servicios en fotografía digital y analógica

Tarifes de revelats de pel.lícula fotogràfica

Revelat Color
Només rev. 135/120

5,78 €
135 + comanda
3,15 €
120 + comanda
3,15 €
220 + comanda
6,30 €
Sup. Forçats
+50%
Revelat B/N
135/120
5,80 €
Placa 9x12
5,80 €
Sup. Forçats
+ 50%
Còpies de prova (und.)
Format 135
0,37 €
Format 120
0,63 €
Digital
0,37 €
Contactes (Rev.Inclòs)
135/120 Color
11,03 €
135/120 B/N
12,07 €
Digital (40 img.)
7,35 €
IVA no inclòs.