Castellà Català Anglès
93 321 57 66
Visitans en Facebook
Todos los servicios en fotografía digital y analógica

Tarifes d'escanejats de pel.lícula fotogràfica

Escanejats amb correcció de color, densitat i neteja digital ICE
Preus amb revelat color inclòs. Blanc/negre, veure suplement.

Escanejats
135 - 18Mb. JPEG
135 - 48Mb. JPEG
135 - 85Mb. JPEG
120 - 12Mb. JPEG
120 - 65Mb. JPEG
Diap. c/m 22 Mb JPEG
Diap. c/m 65 Mb JPEG
Plaques - 100Mb.TIFF
Opacs fins 20x30
Reprod. Alta
Rotlle complet
11,55 €
17,85 €
27,30 €
12,60 €
19,95 €
(135 amb marquets)
(120 amb marquets)
-
-
-
Selectius
2,63 €
4,20 €
5,25 €
4,20 €
6,30 €
4,20 €
7,35 €
14,70 €
6,30 €
12,60 €
Selectius + de 10
1,68 €
3,15 €
4,20 €
3,15 €
5,25 €
2,10 €
4,72 €
-
-
-

Arxius en JPEG. En format TIFF, veure suplement.

Suplements
Revelats B/N
Axius en TIFF

2,50 €
+ 20%
Altres Serveis
Retoc digital
Duplicat CD
Descàrrega de targetes amb correcció
Caràtula
(40 imatges)

Pressupost
6,30 €
7,72 € (40 imatges)

1,57 €

Consultar descomptes per quantitat. Preus vàlids excepte error o omissió. Iva no inclòs.