Castellà Català Anglès
93 321 57 66
Visitans en Facebook
Todos los servicios en fotografía digital y analógica

Tarifes per a còpies en paper desde digital o analògic

Preus per a còpies en paper a partir de qualsevol suport digital o pel.lícula.

Tarifa 1
Tamaño
7x10
9x13
10x13,5
10x15*
11x15*
11x17*
12,5x17
13x18
13x20*
15x20
15x23*
18x24
18x26*
20x30*
24x30
24x36*
30x40
30x45*
40x50
40x60*
50x60
50x75*
60x90
70x100
100x100
De 1 a 10
0,63 €
0,63 €
0,63 €
0,63 €
0,68 €
0,79 €
0,84 €
0,89 €
0,95 €
1,00 €
1,05 €
1,94 €
2,05 €
2,42 €
4,20 €
5,04 €
6,30 €
6,93 €
-
-
-
-
-
-
-
Más de 10
0,37 €
0,37 €
0,37 €
0,37 €
0,37 €
0,42 €
0,47 €
0,53 €
0,58 €
0,71 €
0,77 €
1,73 €
1,84 €
2,05 €
3,57 €
3,99 €
4,88 €
5,25 €
-
-
-
-
-
-
-
Tarifa 2
Especial
0,84 €
0,84 €
0,84 €
0,84 €
0,84 €
0,89 €
0,95 €
1,00 €
1,05 €
1,16 €
1,26 €
2,31 €
2,36 €
3,04 €
4,72 €
6,20 €
7,67 €
8,40 €
14,70 €
15,22 €
16,80 €
18,38 €
30,98 €
35,70 €
63,00 €
Tarifa 3
Manual
4,20 €
4,20 €
4,20 €
4,20 €
4,20 €
5,25 €
5,25 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
7,35 €
7,35 €
8,40 €
9,45 €
10,50 €
11,55 €
12,60 €
19,95 €
24,15 €
25,20 €
26,25 €
36,75 €
43,05 €
75,60 €
Tarifa 1

Còpies en paper partint d'arxius digitals i negatius color 135 (pas universal) consecutius.

 • Amb correcció de color i densitat
 • No enquadraments
 • Arxius JPEG (no TIFF)
 • Fins a 300 p.p.p. de resolució
Tarifa 2

Còpies en paper partint de negatius.

 • Blanc i negre
 • Color 120 (mig format)
 • Diapositiva 135 i 120
 • Amb correcció de color i densitat
 • Sense enquadraments
 • Arxius JPEG i TIFF (8 bits sense comprimir)
 • Fins a 300 p.p.p. de resolució
Tarifa 3

Encàrrecs amb prova de color. Enquadraments, reserves i tractaments personalitzats.

* Tamany proporcional a la película de format 135 i càmara digital reflex (2:3).

Iva no inclòs. Consultar descomptes a estudiants i exposicions.